Tuesday

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Moto:
Dengan Hikmah Kita Meneroka
Ditubuhkan pada:
sejak 1993
Jenis:
Universiti awam
Canselor:
DYAM Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Iskandar Al-Haj
Tunku Mahkota Johor
Naib canselor:
Profesor Dato' Dr. Mohd Noh bin Dalimin
Lokasi:
Batu Pahat, Johor, Malaysia
Kampus:
Kampus induk di Batu Pahat
Laman sesawang:
http://www.uthm.edu.my

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) ialah Institut Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) yang ke-15 di negara Malaysia. Ditubuhkan pada 27 September 2000, universiti ini mengkhususkan dalam bidang kejuruteraan, teknologi kejuruteraan, pengurusan teknologi, serta pendidikan teknik dan vokasional. Universiti ini mempunyai dua bahagian kampus iaitu, Kampus Induk dan juga Kampus Bandar.

Sejarah
UTHM bermula sebagai Pusat Latihan Staf Politeknik (PLSP) pada tahun 1993. Pada tahun 1996, institusi ini telah dinaik taraf kepada Institut Teknologi Tun Hussein Onn (ITTHO) di bawah pentadbiran Universiti Teknologi Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebagai sebahagian komitmennya terhadap pengurusan yang berkualiti, KUiTTHO telah memperoleh sijil MS ISO 9001:2000 daripada SIRIM untuk pelaksanaan pengurusan akademiknya sejak akhir tahun 2001. Pada 1 Februari 2007, nama KUiTTHO telah ditukarkan kepada nama sekarang iaitu "Universiti Tun Hussein Malaysia" sempena penaiktarafan institut ini daripada kolej universiti kepada universiti.

Perubahan nama
• Pusat Latihan Staf Politeknik (PLSP) - 1993
• Institut Teknologi Tun Hussein Onn (ITTHO)- 1996
• Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO)- 2001
• Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)- 2007

Kolej kediaman
Di UTHM, asrama tempat tinggal bagi siswa serta siswi dipanggil "kolej kediaman" (KK). Istilah ini mula digunakan selepas institut ini mendapat gelaran universiti, istilah lamanya adalah "desasiswa". Kolej kediaman ini boleh dibahagikan kepada dua kategori, dalam kampus (bagi pelajar kejuruteraan) dan luar kampus (selalunya bagi pelajar di kampus bandar serta PALAPES).

Perjanjian menduduki kolej kediaman
Setiap pelajar yang memasuki institut ini akan diberikan tempat tinggal di kolej kediaman tertentu di mana tempat menetap tersebut ditentukan oleh Universiti, pelajar tidak dibenarkan memilih tempat tinggal pada awal kemasukan mereka. Pelajar akan duduk menetap di Kolej Kediaman yang ditetapkan dalam tempoh dua tahun tanpa membuat rayuan. Namun begitu, mulai kemasukan pelajar baru sesi 2009/2010, pelajar akan tinggal di dalam kolej kediaman untuk tempoh satu tahun sahaja. Tahun berikutnya pelajar perlu sewa di luar. Selepas tempoh tersebut tamat, pelajar yang masih ingin menetap di kolej kediaman dikehendaki membuat rayuan pada Kolej Kediaman yang mereka ingin duduki. Kelayakan menduduki diukur dengan keaktifan pelajar berkenaan dalam aktiviti KK serta aktiviti Universiti selama mereka menduduki KK. Pelajar yang tidak berjaya terpaksa mencari rumah sewa di kawasan berhampiran.

Nama-nama kolej kediaman
• Dalam kampus
o KK Tun Dr. Ismail
o KK Tun Fatimah
o KK Tun Syed Nasir

• Luar Kampus
o KK Perwira
o KK Melewar

Universiti Teknikal Malaysia Melaka


Moto:
"To be one of the world's leading innovative and creative technical universities"
Ditubuhkan pada:
1 Disember 2000
Jenis:
Universiti awam
Canselor:
TYT Tun Dato' Seri Haji Mohd Khalil bin Yaakob
Yang di-Pertua Negeri Melaka
Naib canselor:
Datuk Prof. Ir. Ismail bin Hassan
Pelajar:
5,029 (berkembang)
Lokasi:
Durian Tunggal, Melaka, Malaysia
Kampus:
Kampus utama di Durian Tunggal
Laman sesawang:
http://www.utem.edu.my/

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) merupakan IPTA serta universiti teknikal pertama di Malaysia yang diwujudkan oleh kerajaan Malaysia. Universiti ini teleh diberi penjenamaan baru apabila kerajaan bersetuju untuk menaik taraf Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUTKM) kepada universiti. Maka pada tanggal 1 Februari 2007 tercacatlah sejarah kelahiran Universiti Teknikal Malaysia Melaka.

UTeM merupakan universiti yang memfokuskan kepada dua bidang iaitu kejuruteraan dan teknologi maklumat. Para pelajar akan diperkuatkan dengan kemahiran secara praktikal "hands-on" untuk membantu para pelajar untuk berdaya saing apabila di alam industri. Kini terdapat tiga kampus UTeM iaitu Kampus Industri, Kampus Bandar dan Kampus Utama. Kampus Industri terletak di Ayer Keroh (tapak lama KUTKM) manakala Kampus Utama terletak di Durian Tunggal, Melaka.

Universiti Sains Islam Malaysia


Moto:
Berilmu, Berdisiplin Dan Bertakwa "Knowledgeable, Disciplined and Devout"
Ditubuhkan pada:
1998
Jenis:
Awam
Canselor:
DYMM Tunku Najihah binti Almarhum Tunku Besar Burhanuddin
Tuanku Ampuan Negeri Sembilan
Naib canselor:
Prof. Dato’ Dr. Abdul Shukor Hj. Husin
Lokasi:
Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Kampus:
Kampus induk di Nilai
Kampus cawangan di Pandan Indah, Kuala Lumpur
Laman sesawang: http://www.usim.edu.my

Universiti Sains Islam Malaysia (Inggeris:Islamic Science University of Malaysia; dahulu dikenali: Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM)) merupakan salah sebuah institusi pendidikan tinggi awam di Malaysia.

KUIM merupakan sebuah Universiti Islam Malaysia yang pertama ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia di permulaan abad ke-21. Ia merupakan Institusi Pengajian Tinggi Awam yang ke-12 di negara ini dan didaftarkan dengan nama Kolej Universiti Islam Malaysia. Di antara tujuan penubuhan KUIM ialah memartabatkan pendidikan Islam serta membawanya ke dalam arus perdana pendidikan negara dan menekankan penggunaan teknologi maklumat dalam sistem pengajaran dan penyelidikannya. Penguasaan bahasa Arab dan Inggeris di samping bahasa kebangsaan juga menjadi tumpuan.

Dalam usaha mempastikan matlamat tersebut terlaksana, USIM menetapkan enrolmen pelajarnya terhad supaya tumpuan khusus dapat diberikan untuk membina ketrampilan, kebolehan dan disiplin serta keimanan yang jitu di kalangan pelajar.

Fakulti
Kini USIM mempunyai 8 buah fakulti iaitu:
• Fakulti Pengajian Quran & Sunnah (FPQS)
• Fakulti Kepimpinan & Pengurusan (FKP)
• Fakulti Syariah & Undang-Undang (FSU)
• Fakulti Ekonomi & Muamalat (FEM)
• Fakulti Sains & Teknologi (FST)
• Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK)
• Fakulti Pengajian Bahasa Utama (FPBU)
• Fakulti Pergigian (FPg)

Selain itu, USIM juga memberikan tumpuan utama kepada pengajian peringkat siswazah. Adalah dirancangkan 40 peratus daripada enrolmen pelajarnya ialah calon-calon pascasiswazah. Ini bermakna selain daripada tanggungjawab mendidik, USIM juga menjadi institusi penyelidikan yang utama sebagai teras pengukuhan bidang pengajiannya.

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia

Moto:
Kewajipan, Maruah, Integriti "Duty, Honour, Integrity"
Ditubuhkan pada:
10 November 2006
Jenis:
Universiti Awam
Naib canselor:
Lt. Jen. Dato’ Ir. Ismail bin Samion, TUDM
Lokasi:
Kuala Lumpur, Malaysia
Kampus:
Kem Sungei Besi, Kuala Lumpur
Laman sesawang:
www.upnm.edu.my

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) merupakan sebuah universiti yang bertujuan melahirkan lebih ramai pegawai Angkatan Tentera Malaysia (ATM) yang mempunyai ijazah pertama. Walau bagaimanapun, universiti yang terletak di Kuala Lumpur ini terbuka kepada semua pihak.

Sejarah
Sejarah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) bermula dengan penubuhan Akademi Tentera Malaysia (ATMA) pada 1 Jun 1995 sebagai organisasi yang bertanggungjawab menjalankan program pengajian di peringkat Sarjana Muda dan latihan ketenteraan kepada Pegawai Kadet Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Peranan ATMA kemudian diperluaskan dengan menjadikannya sebagai UPNM yang diwartakan pada 10 November 2006.

Walaupun UPNM memulakan pengambilan kumpulan pertama pelajarnya pada sesi 2007/2008, sebenarnya ia telah mempunyai pengalaman mengendalikan program pengajian di peringkat Sarjana Muda selama 11 tahun iaitu dari tahun 1995 hingga 2006 melalui program kerjasama antara Kementerian Pertahanan Malaysia dengan Universiti Teknologi Malaysia di mana seramai lebih kurang 1017 graduan telah dikeluarkan dalam tiga bidang yang merangkumi Kejuruteraan, Sains dan Pengurusan. Disamping memperoleh kelayakan profesional, semua graduan telah ditauliahkan sebagai Pegawai ATM dan mereka sedang berkhidmat di pelbagai unit dalam Tentera Darat, Tentera Laut DiRaja Malaysia, dan Tentera Udara DiRaja Malaysia.

UPNM telah ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia pada 21 Jun 2006 bagi mengeluarkan graduan tentera dan awam untuk keperluan pertahanan negara. Perintah perbadanan UPNM telah dikeluarkan pada 6 November 2006 untuk memulakan pengajian akademik sesi 2007/2008. Bagi pengambilan siswa baru sesi 2007/2008 seramai 550 siswa melapor untuk Program Asasi Pertahanan yang terdiri 121 siswa awam dan 350 siswa tentera. Sementara itu, untuk program sarjana muda seramai 130 siswa awam dan 297 siswa Asasi Pertahanan akan mengikuti program sarjana muda di bidang Kejuruteraan, Sains dan Teknologi serta Pengurusan dan Pengajian Pertahanan. Bagi memulakan pengajian sesi 2007/2008 UPNM telah menubuhkan 3 buah fakulti di samping Pusat Asasi Pertahanan iaitu Fakulti Kejuruteraan Pertahanan, Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan serta Fakulti Pengurusan dan Pengajian Pertahanan.

Program akademik yang ditawarkan di fakulti adalah setanding dengan IPTA luar dan dalam negara. Program ini akan dapat menarik minat pelajar kerana ia menyediakan kurikulum yang merangkumi bidang sains dan teknologi pertahanan yang berbentuk hands on. Pengetahuan yang diperolehi boleh diaplikasi kepada aset pertahanan negara seperti kapal tentera laut, pesawat udara dan peralatan ketenteraan dalam Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Di samping itu, ia dapat diaplikasikan dalam sektor perindustrian yang berteraskan sains dan teknologi terkini.

Universiti Malaysia Terengganu

Moto:
Penjelajahan Seluas Lautan (Ocean Of Discoveries)
Ditubuhkan pada:
•1979 (Pusat Perikanan dan Sains Marin Universiti Putra Malaysia (UPM)),
•1999 (Kolej Universiti Terengganu, KUT),
•2000 (Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, KUSTEM),
•2007 (Universiti Malaysia Terengganu, UMT)
Jenis:
Awam
Canselor:
DYMM Tuanku Nur Zahirah, Raja Permaisuri Agong Malaysia dan Sultanah Terengganu Darul Iman
Naib canselor:
Prof. Dato' Dr. Sulaiman bin Md Yassin
Fakulti:
•Fakulti Sains dan Teknologi
•Fakulti Pengurusan Ekonomi
•Fakulti Agroteknologi dan Sains Makanan
•Fakulti Pengurusan Maritim dan Sains Marin, FMSM
Lokasi:
Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia
Laman sesawang:
http://www.umt.edu.my

Universiti Malaysia Terengganu (Inggeris: University Malaysia Terengganu) (UMT), dahulunya dikenali sebagai Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, KUSTEM ditubuhkan pada 1 Februari 2007.

Nama
Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia (KUSTEM) telah bermula dengan sebuah Pusat Perikanan dan Sains Samudera pada tahun 1979, yang menyediakan kemudahan latihan pelajar Program Perikanan dan Sains Samudera di samping menyediakan kemudahan penyelidikan untuk pensyarah.

Melalui Penstrukturan semula program akademik di UPM, keseluruhan Fakulti Perikanan dan Sains Samudera telah dipindahkan ke Terengganu dan diberi nama baru iaitu Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi (FSGT) mulai Jun 1996. Turut ditubuhkan ialah Fakulti Sains dan Sastera Ikhtisas (FSSI) dan Pusat Pengajian Matrikulasi (PPM).

Mulai Jun 1996, kampus ini telah diiktiraf (secara dalaman UPM) sebagai sebuah pusat tanggungjawab dan dinamakan Universiti Putra Malaysia Cawangan Terengganu (UPMT) dan diketuai oleh seorang Rektor (designate).

Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 5 Mei 1999 telah bersetuju meluluskan cadangan penubuhan Kolej Universiti Terengganu (KUT) berasaskan Pusat Perikanan dan Sains Samudera Universiti Putra Malaysia di Mengabang Telipot, Kuala Terengganu.

Perintah Kolej Universiti Terengganu (Perbadanan) 1999 (PUA 292) telah diluluskan oleh Dewan Rakyat pada 26 Julai 1999. KUT adalah Kampus Bersekutu UPM dan pelajar akan dikurniakan ijazah dari UPM. KUT telah diberi kuasa autonomi sebagai Kolej Universiti Terengganu pada 1 Mei 2001.

Pada 1 Julai 2001 KUT dengan rasminya telah bertukar nama sebagai Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia dengan singkatan KUSTEM.

Pada 1 februari 2007, Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia(KUSTEM) telah dinaik tarafkan kepada universiti penuh bernama Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

Pembentukan
Pusat Perikanan dan Sains Marin memulakan operasi pada 1979 untuk menjaga kemudahan latihan Universiti Pertanian Malaysia (UPM) kepada pelajar Perikanan dan Sains Marin. Pada Jun 1996, terdapat satu rangka dalaman dibentuk, UPM menaiktarafkan Pusat untuk menjadi kampus utama dan memindahkan Fakulti Perikanan dan Sains Marin Terengganu. Pusat ini kemudian dinamakan sebagai Fakulti Aplikasi Sains dan Teknologi. Tambahan pula, Fakulti Sains dan Seni Profesional dan Pusat Matrikulasi diletakkan di kampus utama yang mana ia kemudian dikenali sebagai Universiti Putra Malaysia Terengganu (UPMT).

Selepas lima tahun penubuhan, UPMT menghadapi transformasi dari kampus utama kepada sebuah institusi awam yang memiliki kejayaan tinggi dengan menawarkan pendidikan bertaraf tinggi melalui program siswazah dan pelajar sarjana yang melibatkan Kajian dan Pembangunan dalam bidang Sains Maritim dan Teknologi, dan Sains Pertahanan dan Pengurusan.

Fakulti
Fakulti di Universiti Malaysia Terengganu terdiri daripada empat fakulti, iaitu;
• Fakulti Sains dan Teknologi
• Fakulti Pengurusan Ekonomi
• Fakulti Agroteknologi dan Sains Makanan
• Fakulti Pengurusan Maritim dan Sains Marin

Visi
Menjadi institusi penjana, penyebar dan pengaplikasi ilmu berinovatif serta pemangkin kepada pembangunan insan progresif dan persekitaran mapan.[sunting] Misi
Memacu bidang sains, teknologi dan pengurusan sumber alam melalui penjanaan program pengajian dan penyelidikan cemerlang ke arah pembangunan insan yang menjamin kelestarian agama, bangsa dan negara

Fungsi
1. Menyokong misi universiti untuk menjadi pusat pembelajaran dan penyelidikan yang terulung dalam menyumbang kepada kemajuan manusia dan penerokaan ilmu dan juga kepada pembentukan kekayaan serta pembangunan negara.
2. Menyediakan tenaga kerja terlatih yang mempunyai kemahiran profesional yang tinggi dan diperkukuhkan dengan pendisiplin diri serta membentuk ciri-ciri murni dan etika kerja yang positif.
3. Melahirkan graduan yang peka kepada idea dalam pengurusan dan responsif kepada perubahan semasa serta menjadi 'role-model' kepada pelajar dan masyarakat.
4. Memberi khidmat melalui penyebaran idea dan amalan baru serta mencari penyelesaian terhadap masalah semasa dalam masyarakat.
5. Menjalin hubungan antara universiti, institusi-institusi lain, dan industri demi kepentingan bersama dan pembangunan negara.
6. Menyokong misi universiti untuk menjadi sebuah pusat penyelidikan dan pembelajaran yang teratur di samping menyediakan perkhidmatan yang baik dan penerokaan dalam pelbagai teknologi yang baru.

Objektif
• Menerokai segala ilmu dalam semua bidang yang berkaitan dengan Sains, Teknologi, dan Pengurusan Sumber Alam melalui penyelidikan.
• Menyediakan kemudahan terkini (makmal, perpustakaan, pengkomputeran dan persekitaran) sebagai menyokong pembangunan ilmu, pembelajaran dan kesarjanaan.
• Menawarkan program pengajian yang cemerlang untuk memenuhi keperluan semasa dan masa hadapan.
• Menghasilkan graduan yang bertanggungjawab, berilmu, berkeyakinan dan berketrampilan.
• Memainkan peranan aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi dan pendidikan melalui perkhidmatan pengembangan kepada masyarakat setempat dan kawasan Pantai Timur Semenanjung dan Malaysia, amnya.

Canselor
Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah D.M.N., D.K.., S.S.M.Z., S.S.M.T. (Raja Permaisuri Agong Malaysia dan Sultanah Terengganu Darul Iman)

Universiti Malaysia Perlis


Moto:
"Ilmu Keikhlasan Kecemerlangan"
Ditubuhkan pada:
2001
Jenis:
Awam
Canselor:
Raja Muda Perlis - Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail
Naib canselor:
Kol. Prof. Dato' Dr. Kamarudin Hussin
Lokasi:
Kangar dan Arau, Perlis, Malaysia
Kampus:
Kampus utama di Kubang Gajah, Arau
Laman sesawang:
www.unimap.edu.my

Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) merupakan salah sebuah institusi pendidikan tinggi awam di Malaysia yang terletak di negeri Perlis Indera Kayangan. Sebelum ini universiti ini dikenali sebagai Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (bahasa Inggeris: Northern Malaysia University College of Engineering).

Universiti Malaysia Perlis ditubuhkan sebagai sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) yang ke-17 pada 25 Julai 2001.Aktiviti dan pembangunan kurikulum, pembangunan fizikal dan pengambilan staf bermula selepas perlantikan Rektor dan Timbalan Rektor pada 16 Februari 2002.

Pada 2 Mei 2002 UniMAP mula beroperasi di kampus sementara di Kubang Gajah, Arau, Perlis dan telah menerima pelajar sulung bagi sesi akademik 2002/2003 seramai 116 orang pada 20 Jun 2002.

Mulai 1 Februari 2007 KUKUM telah menukar namanya ke UniMAP.

Kampus tetap UniMAP adalah di Pauh ,Perlis seluas 1050 ekar dan di Sungai Chuchuh berdekatan Padang Besar seluas lebih kurang 300 ekar.Kampus sementara kini beroperasi di Kubang Gajah , Jejawi , Automart(Kuala Perlis), Taman Muhibbah , Bangunan KWSP Kangar, Dewan Kapitol, Kangar manakala Kolej Kediaman adalah di Kampong Wai, Senerang Ramai, Taman Semarak, Wang Ulu dan Taman Aman.

Canselor UniMAP yang pertama adalah Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail yang dilantik pda 1 September 2003.Rektor pertama UniMAP ialah Kol. Prof. Dato' Dr. Kamarudin Hussin manakala Timbalan Rektor UniMAP ialah Prof. Dr. Ali Yeon Md. Shakaff. Pengerusi Ahli Lembaga Pengarah UniMAP ialah Tan Sri Dato’ Seri Dr. Haji Zainul Ariff Bin Haji Hussain.

Pembelajaran yang dilaksanakan adalah secara lab-intensive bagi menghasilkan jurutera yang berkebolehan dan mampu mengaplikasikan sebarang konsep teori. Program akademik UniMAP adalah berasaskan 60% pengajaran dalam bentuk praktikal dan pendedahan industri dan 40% dalam bentuk kuliah formal. Kurikulum yang disediakan telah direkabentuk agar ia setara dengan mana-mana program kejuruteraan yang diiktiraf.

Anjung UniMAP
Anjung UniMAP adalah pejabat perwakilan UniMAP yang pertama beroperasi di luar kampus induknya yang terletak di negeri Perlis Indera Kayangan. Anjung KUKUM berperanan sebagai Pusat Komunikasi Setempat (One Stop Communications Centre).

Penubuhan Anjung UniMAP telah diputuskan melalui Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Kali ke 6 yang bermesyuarat pada 7 September 2004 yang melihat kepada kepentingan dan keperluan UniMAP mempunyai sebuah pejabat perwakilan di bandaraya Kuala Lumpur.

Anjung UniMAP mula beroperasi pada 1 April 2005. Bandaraya kosmopolitan Kuala Lumpur dipilih bagi lokasi Anjung UniMAP kerana kedudukan yang strategik, berhampiran dengan Menara Berkembar Petronas.

Ia menjadi pusat tumpuan bagi segala kegiatan khususnya di dalam bidang politik, pendidikan, penyelidikan, ekonomi, hubungan pengantarabangsaan, pelancongan, kebudayaan, kesenian dan sebagainya.

Jurusan Yang Ditawarkan
Sehingga kini UniMAP menawarkan 20 jurusan Ijazah Sarjana Muda yang berkaitan dengan kejuruteraan dan 2 jurusan berkaitan perniagaan. Jurusan-jurusan tersebut ialah:
• Pusat Pengajian Mikroelektronik
1. Kejuruteraan Mikroelektronik
2. Kejuruteraan Elektronik
3. Kejuruteraan Fotonik

• Pusat Pengajian Komputer dan Perhubungan
1. Kejuruteraan Komputer
2. Kejuruteraan Perhubungan
3. Kejuruteraan Rangkaian Komputer

• Pusat Pengajian Mekatronik
1. Kejuruteraan Mekatronik
2. Kejuruteraan Mekanikal
3. Kejuruteraan Elektronik Perubatan

• Pusat Pengajian Sistem Elektrik
1. Kejuruteraan Sistem Elektrik
2. Kejuruteraan Elektronik Industri

• Pusat Pengajian Pembuatan
1. Kejuruteraan embuatan
2. Kejuruteraan Rekabentuk Produk

• Pusat Pengajian Bahan
1. Kejuruteraan Bahan
2. Kejuruteraan Metalurgi
3. Kejuruteraan Polimer

• Pusat Pengajian Bioproses
1. Kejuruteraan Bioproses
2. Kejuruteraan Biosistem

• Pusat Pengajian Alam Sekitar
1. Kejuruteraan Alam Sekitar
2. Kejuruteraan Bangunan

• Pusat Pengajian Perniagaan
1. Perniagaan Antarabngsa
2. Keusahawanan Kejuruteraan

UniMAP juga menawarkan jurusan kejuruteraan peringkat diploma,Sarjana dan Doktor Falsafah iaitu:
1. Doktor Falsafah
• Sarjana Sains
1. Sarjana Sains (Kejuruteraan Mikroelektronik)
2. Sarjana Sains (Kejuruteraan Komputer)
3. Sarjana Sains (Kejuruteraan Perhubungan)
4. Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekatronik)
5. Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekanikal)
6. Sarjana Sains (Kejuruteraan Elektronik Pembuatan)
7. Sarjana Sains (Kejuruteraan Pembuatan)
8. Sarjana Sains (Kejuruteraan Rekabentuk Produk)
9. Sarjana Sains (Kejuruteraan Sistem Elektrik)
10. Sarjana Sains (Kejuruteraan Bahan)
11. Sarjana Sains (Kejuruteraan BIoproses)
12. Sarjana Sains (Kejuruteraan Alam Sekitar)
13. Sarjana Sains (Kejuruteraan Polimer)

• Diploma Kejuruteraan
1. Kejuruteraan Mikroelektronik
2. Kejuruteraan Komputer
3. Kejuruteraan Mekatronik
4. Kejuruteraan Elektrik
5. Kejuruteraan Pembuatan
6. Kejuruteraan Metalurgi

Kolej Kediaman
1. KKA - Kolej Kediaman Tunku Abdul Rahman, terletak di Taman Aman, Kangar
2. KKB - Kolej Kediaman Tun Abdul Razak, terletak di Kg. Wai, Kuala Perlis
3. KKC - Kolej Kediaman Tun Hussein Onn, terletak di Kg. Wai, Kuala Perlis
4. KKD - Kolej Kediaman Tun Dr. Mahathir, terletak di Kg. Wai, Kuala Perlis
5. KKE - Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail, terletak di Taman Semarak, Kuala Perlis
6. KKF - Kolej Kediaman Tun Ghaffar Baba terletak di Seberang Ramai, Kuala Perlis
7. KKG - Kolej Kediaman Tan Sri Aishah Ghani, terletak di Wang Ulu

Institut
• Institut Matematik Kejuruteraan
• Institut Kejuruteraan Nano Elektronik

Pusat Pemantapan Akademik
• Pusat Kemahiran Komunikasi & Keusahawanan
• Pusat Kerjasama Industri
• Pusat Kejuruteraan
• Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi
• Perpustakaan
• Unit Pengajaran & Pembelajaran

Jabatan
Di Universiti Malaysia Perlis, terdapat tujuh jabatan utama yang menjalankan tugas dalam memastikan kelancaran pengurusan dan pentadbiran universiti ini. Jabatan – jabatan tersebut ialah Jabatan Pendaftar, Jabatan Bendahari, Jabatan Perpustakaan, Jabatan Hal Ehwal Pelajar, Jabatan Pembangunan dan Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi.

Universiti Malaysia Pahang


Moto:
Technology Engineering Creativity
Ditubuhkan pada:
16 Februari 2002
Jenis:
Universiti Awam
Canselor:
KYDM Tengku Abdullah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al Musta’in Billah
Naib canselor:
YH Profesor Dato' DR. Daing Mohd Nasir bin Daing Ibrahim
Pelajar:
6000 siswazah(sekurang-kurangnya)
Lokasi:
Kuantan, Pahang, Malaysia
Kampus:
Gambang
Nama singkatan:
UMP
Penggabungan:
ASAIHL
Laman sesawang:
http://www.ump.edu.my/

Universiti Malaysia Pahang (Inggeris: University of Malaysia Pahang) (UMP) merupakan salah sebuah institusi pengajian tinggi awam di Malaysia yang terletak di negeri Pahang Darul Makmur. Dahulunya universiti ini dikenali sebagai Kolej Universiti Kejuruteraan dan Teknologi Malaysia(KUKTEM).

Sejarah
Universiti Malaysia Pahang (UMP) bermula dengan Universiti Teknologi Malaysia Kampus Cawangan Pahang (UTM-KCP) yang beroperasi di sebuah kampus yang terletak di Bandar Indera Mahkota, Kuantan sejak tahun 1999. Penubuhan Universiti ini adalah hasil daripada cetusan idea Dato' Sri Mohd. Najib bin Tun Abdul Razak yang mana ketika itu beliau memegang jawatan sebagai Menteri Pendidikan Malaysia.

Hasil daripada usaha gigih beliau, Jemaah Menteri pada 26 Jun 2001 telah membuat keputusan untuk menubuhkan sebuah Universiti Teknikal Awam yang berasaskan kemahiran di Pahang dan dinamakan sebagai KUKTEM. KUKTEM adalah sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) yang ke-16 yang diwartakan pada 16 Februari 2002 dengan perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. Atas arahan Kementerian Pendidikan, kampus UTM-KCP telah diambil alih dan dijadikan kampus sementara KUKTEM pada 1 Mei 2002 dan memulakan Sesi Akademik 2002/2003 dengan mengambil seramai 307 orang pelajar pada 30 Mei 2002.

Bagi menampung jumlah pelajar yang semakin meningkat, KUKTEM telah berpindah ke kampus sementara yang lebih besar dan kondusif di Bandar MEC, Gambang pada 24 April 2003. Kampus yang terletak kira-kira 30 kilometer dari pusat Bandar Kuantan ini mempunyai keluasan 65,000 m² dan terletak di lokasi strategik yang berhampiran dengan Lebuh Raya Pantai Timur, zon perindustrian kimia, petrokimia, pembuatan, automotif dan juga bioteknologi bagi Pahang.

Setelah lima tahun beroperasi, pihak Kerajaan Malaysia telah mengumumkan pertukaran nama KUKTEM kepada Universiti Malaysia Pahang (UMP) berkuatkuasa mulai 1 Februari 2007. Dengan pertukaran ini, nama KUKTEM kini dikenali sebagai UMP. Walaupun telah bertukar nama, bidang fokus utama universiti dan program pengajian serta enrolmen tidak berubah mengikut matlamat tujuan penubuhannya iaitu mencapai 10,000 hingga 15,000 orang pelajar. UMP turut mengekalkan bidang-bidang yang difokuskan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia .

Fakulti
1. Fakulti Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
2. Fakulti Sistem Komputer & Kejuruteraan Perisian
3. Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
4. Fakulti Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli
5. Fakulti Kejuruteraan Awam & Sumber Alam
6. Fakulti Kejuruteraan Pembuatan & Pengurusan Teknologi
7. Fakulti Sains dan Teknologi Industri

Pusat Kecemerlangan
1. Pusat Pengajian Bahasa Moden & Sains Manusia
2. Pusat Pengurusan Teknologi

Kampus Tetap
Lokasi kampus tetap UMP terletak kira-kira empat kilometer dari Kuala Pahang, 7 kilometer dari Bandar Pekan dan 40 kilometer dari Bandar Kuantan. Kedudukannya yang bersebelahan dengan Lagenda Golf Country Club merupakan lokasi yang sesuai dalam suasana santai di pesisir pantai.

Cadangan pembangunannya di atas tanah yang berkeluasan 745 ekar dilakukan secara dua fasa. Kampus tetap UMP dijangka siap pada tahun 2012.

Pada sesi pembelajaran 2009/2010, dua fakulti iaitu Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik telah memulakan pembelajarannya di kampus tetap ini pada minggu ketiga semester. Pembangunan bagi asrama dan bangunan yang lain masih didalam perancangan dan pembangunan

Universiti Malaysia Kelantan


Moto:
Entrepreneurship is Our Thrust
Ditubuhkan pada:
2006
Jenis:
Awam
Naib canselor:
Prof. Dato' Ir. Dr. Zainai Bin Mohamed
Pelajar:
297
Lokasi:
Kelantan, Malaysia
Kampus:
Kampus sementara di Pengkalan Chepa
Laman sesawang:
http://www.umk.edu.my


Universiti Malaysia Kelantan

Universiti Malaysia Kelantan (Inggeris: University of Malaysia Kelantan) (UMK) secara rasminya berada dalam Rancangan Malaysia Kesembilan. Ia merupakan institut pengajian tinggi awam yang ke-19 di Malaysia dan memulakan pengambilan pelajar pada awal Jun 2007. Terkini, universiti ini mempunyai tiga buah fakulti dan satu pusat pengajian untuk digunakan oleh para penuntut universiti ini.

Buat masa ini, UMK menumpang di Institut Perguruan Kota Bharu, Kota Bharu, Kelantan. Kampus utama UMK akan terletak di Bachok, manakala kampus cawangannya terletak di Jeli. Kedua-dua kampus tersebut masih dalam peringkat pembinaan dan dijangka siap pada tahun 2008.

Penubuhan universiti awam di Kelantan diumumkan oleh Perdana Menteri, pada 31 Mac 2006 setelah mendapat kelulusan Kabinet pada Jun 2006.

Prof. Dato' Ir. Dr. Zainai Mohamed telah dilantik sebagai naib canselor pertama Universiti Malaysia Kelantan, berkuatkuasa 1 Oktober 2006. Anak kelahiran Kelantan ini merupakan bekas Timbalan Rektor Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Menjelang Julai 2010, Universiti Malaysia Kelantan dijangka mampu menampung seramai 2,160 pelajar di samping 135 orang kakitangan akademik serta 148 orang kakitangan bukan akademik.

Fakulti
• Fakulti Agro-Industri dan Sumber Asli
• Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan
• Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan
• Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan

Universiti Darul Iman Malaysia


Moto:
Ilmu Demi Faedah Insan "Knowledge for the Benefit of Humanity"
Ditubuhkan pada:
2005
Jenis:
Awam
Naib canselor:
Prof. Dato’ Dr. Alias Daud
Lokasi:
Kuala Terengganu, Malaysia
Kampus:
Kampus di Besut, KUSZA dan Kuala Terengganu
Laman sesawang:
http://www.udm.edu.my/

Universiti Darul Iman Malaysia terletak di negeri Terengganu. Universiti Darul Iman Malaysia (UDM) telah ditubuhkan pada 24 Ogos 2005 sebagai institut pengajian tinggi awam (IPTA) ke-18 dan Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (KUSZA) telah menjadi salah sebuah kampusnya. Walaupun masih baru, namun universiti ini telah berpengalaman dalam menguruskan program diploma dan ijazah sarjana muda melalui Kampus KUSZA sejak tahun 1980-an

UDM setakat ini mempunyai dua kampus di Terengganu yang telah beroperasi sepenuhnya iaitu Kampus Kota dan Kampus KUSZA. Sebuah kampus lagi, iaitu Kampus Besut dijangka beroperasi beberapa tahun lagi.

Senarai kampus UDM
Kampus Kota
• Status : Kampus Cawangan
• Lokasi : Batu Burok, Kuala Terengganu (di hadapan Hospital Sultanah Zahirah)
• Niche : Perubatan dan Sains Kesihatan
• Fakulti terbabit :
1. Fakulti Perubatan dan kesihatan

Kampus KUSZA
• Status : Kampus Cawangan
• Nama Penuh : Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin
• Lokasi : Gong Badak, Kuala Terengganu.
• Niche : Pengurusan dan Kontemporari
• Fakulti Terbabit :
1. Fakulti Pengajian Kontemporari Islam
2. Fakulti Pengurusan Perniagaan dan Perakaunan
3. Fakulti Bahasa dan komunikasi
4. Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa

Kampus Besut
• Status : Kampus Induk
• Lokasi : Taman Ilmu Terengganu, Tembila, Besut
• Niche : Sains dan Teknologi
• Fakulti Terbabit :
1. Fakulti Pertanian dan Bioteknologi
2. Fakulti Rekabentuk Inovatif dan Teknologi
3. Fakulti Informatik

Program-program yang ditawarkan di UDM
Program diploma:
• Diploma Pengajian Islam (syariah)
• Diploma Pengajian Islam (usuluddin)
• Diploma Pengajian Islam (bahasa dan kesusasteraan arab)
• Diploma Pengajian Islam (dakwah)
• Diploma Pengajian Islam (al-Quran dan as-sunnah)
• Diploma Pengajian Islam (sejarah dan tamadun Islam)
• Diploma Pengajian Islam (pentadbiran Islam)
• Diploma Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat
• Diploma Perdagangan Antarabangsa
• Diploma Pemasaran
• Diploma Perakaunan
• Diploma Pengurusan Sumber Manusia
• Diploma Pengajian Bank
• Diploma Pengajian Insurans
• Diploma Undang-undang
• Diploma Teknologi Maklumat
• Diploma Teknologi Multimedia
• Diploma Teknologi Pembuatan
• Diploma Rekabentuk Perindustrian
• Diploma Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL)
• Diploma Bahasa Arab dengan Pendidikan
• Diploma Sains Kejururawatan
• Diploma Radiografi
• Diploma Teknologi Makmal Perubatan

Program Ijazah Sarjana Muda (Bachelor):
• Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (dakwah dan antropologi)
• Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (pembangunan perisian)
• Ijazah Sarjana Muda Perakaunan
• Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (kewangan Islam)
• Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (syariah)
• Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (dakwah)
• Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (usuluddin)
• Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (usuluddin dengan kaunseling)
• Ijazah sarjana Muda Pendidikan Islam
• Ijazah Sarjana Muda Undang-undang
• Ijazah Sarjana Muda Bahasa Inggeris
• Ijazah Sarjana Muda Bioteknologi Pertanian
• Ijazah Sarjana Muda Teknologi Makanan
• Ijazah Sarjana Muda Sains Produksi dan Kesihatan Haiwan
• Ijazah sarjana Muda Rekabentuk Perindustrian

Program Ijazah Sarjana (secara penyelidikan)- Master
• Ijazah Sarjana Pengurusan (insurans)
• Ijazah Sarjana Pengurusan (risiko)
• Ijazah Sarjana Pengurusan (perbankan)
• Ijazah Sarjana Pengurusan (kewangan)
• Ijazah Sarjana Sains (bioteknologi sel haiwan)
• Ijazah Sarjana Sains (bioinformatik)
• Ijazah Sarjana Sains (kultur tisu tumbuhan)
• Ijazah Sarjana Sains (biologi molekul tumbuhan)
• Ijazah Sarjana Sains (taksonomi tumbuhan)
• Ijazah Sarjana Sains (sains herba dan sebatian semula jadi)
• Ijazah Sarjana Sains (bioteknologi perubatan)
• Ijazah Sarjana Sains (diagnostik molekul)
• Ijazah Sarjana Sastera Kajian Kontemporari (antropologi)
• Ijazah Sarjana Sastera Kajian Kontemporari (sosiologi)
• Ijazah Sarjana Sastera Kajian Kontemporari (pembangunan komuniti)
• Ijazah Sarjana Sastera Kajian Kontemporari (pengajian gender)
• Ijazah Sarjana Pengajian Islam (syariah)
• Ijazah Sarjana Pengajian Islam (usuluddin)
• Ijazah Sarjana Pengajian Islam (hadis)
• Ijazah Sarjana Pengajian Islam (pengajian Arab dan tamadun Islam)

Program Ijazah Sarjana Doktor Falsafah (secara penyelidikan) [Ph.D]:
• Ijazah Sarjana Sains Doktor Falsafah (bioteknologi sel haiwan)
• Ijazah Sarjana Sains Doktor Falsafah (bioinformatik)
• Ijazah Sarjana Sains Doktor Falsafah (kultur tisu tumbuhan)
• Ijazah Sarjana Sains Doktor Falsafah (biologi molekul)
• Ijazah Sarjana Sains Doktor Falsafah (taksonomi tumbuhan)
• Ijazah Sarjana Sains Doktor Falsafah (sains herba dan sebatian semula jadi)
• Ijazah Sarjana Sains Doktor Falsafah (bioteknologi perubatan)
• Ijazah Sarjana Sains Doktor Falsafah (diagnostik molekul)
• Ijazah Sarjana Sastera Kajian Kontemporari Doktor Falsafah (antropologi)
• Ijazah Sarjana Sastera Kajian Kontemporari Doktor Falsafah (sosiologi)
• Ijazah Sarjana Sastera Kajian Kontemporari Doktor Falsafah (pembangunan komuniti)
• Ijazah Sarjana Sastera Kajian Kontemporari Doktor Falsafah (pengajian gender)

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia


Moto:
Taman Ilmu dan Budi "The Garden of Knowledge and Virtue"
Ditubuhkan pada:
1983
Jenis:
Kerajaan
Presiden:
Tan Sri Dato' Seri Sanusi Junid
Rektor:
Prof. Dato' Dr. Syed Arabi Idid Syed Abdullah Aidid
Lokasi:
Kuala Lumpur, Malaysia
Kampus:
Gombak (kampus utama),
Petaling Jaya (kampus matrikulasi), dan
kampus di Kuantan.
Laman sesawang:
www.iium.edu.my

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia merupakan salah sebuah universiti yang agak selalu diperkatakan di dunia Islam. Ini kerana antara tujuan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) ditubuhkan ialah untuk menghidupkan kembali konsep pembelajaran secara Islam dan meluaskan bidang pilihan kepada umat Islam dalam pengajian peringkat tinggi. Maka tidak hairanlah sebahagian daripada kos permulaan UIAM ini ditaja oleh Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) dan beberapa negara Islam.

Cadangan untuk menubuhkan universiti ini lahir pada awal tahun 1982, apabila Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad, mengarahkan Kementerian Pendidikan untuk merancang dan menubuhkan Universiti Islam di Malaysia. Setelah dipersetujui kabinet, UIAM telah ditubuhkan secara rasmi pada 10 Mei 1983. Presiden pertamanya, Tun Hussein Onn telah dilantik pada 16 September tahun yang sama.

Kampus induk UIAM seluas 700 ekar terletak di Gombak, Selangor. UIAM juga mempunyai dua kampus cawangan di Kuantan dan juga Kuala Lumpur. Pusat Asasi UIAM terletak di Petaling Jaya, Selangor dan di Nilai, Negeri Sembilan. UIAM mempunyai 10 buah kulliyyah (fakulti) dan 12 pusat kecemerlangan.

Universiti Teknologi MARA


Moto:
Usaha Taqwa Mulia
Ditubuhkan pada:
1956
Canselor:
Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang Di-pertuan Agong XIII Sultan Mizan Zainal Abidin ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah
Naib canselor:
Yg Bhg Dato' Seri Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah
Pelajar:
40,000 di kampus utama dan 100,000 di seluruh negara, jadi ia merupakan sebuah universiti awam terbesar di Malaysia.
Lokasi:
Shah Alam, Malaysia
Kampus:
18 cawangan di Malaysia
Laman sesawang:
www.uitm.edu.my

Universiti Teknologi MARA (UiTM) merupakan salah sebuah universiti awam di Malaysia.

Sejarah
Sejarah Universiti Teknologi MARA bermula sebagai Dewan Latihan RIDA yang beroperasi mulai November 1956 di Petaling Jaya, Selangor. Dewan Latihan ini ditubuhkan bertujuan sebagai pusat percubaan menawarkan kursus persediaan untuk remaja luar bandar aliran Inggeris. RIDA yang merupakan kependekan Rural and Industrial Development Authority, dibentuk pada tahun 1950 untuk membantu menaik taraf ekonomi penduduk bumiputera. Dewan Latehan ini merupakan inspirasi Dato' Onn bin Ja'afar, hasil dari lawatannya ke Ceylon (sekarang Sri Lanka), pada tahun 1951.

Tidak lama kemudian, iaitu pada bulan Jun 1965, Dewan Latehan RIDA diletakkan di bawah Majlis Amanah Rakyat (MARA), dan namanya ditukar kepada Maktab MARA. Maktab ini terus berkembang hingga menjadi unit terpenting dalam Bahagian Latihan MARA, hinggalah pada 14 Oktober 1967, Maktab MARA ini mendapat nama baru Institut Teknologi MARA (ITM).
Seterusnya pada tahun 1996, ITM telah dinaik taraf menjadi sebuah universiti. Namun begitu, namanya tidak ditukar hinggalah pada 26 Ogos 1999, Institut Teknologi MARA dengan rasminya dinamakan Universiti Teknologi MARA (UiTM).

UiTM mempunyai 2 buah lagu iaitu "UiTM Di Hatiku" dan "Wawasan Setia Warga UiTM".

Kampus
Selain kampus utamanya di Shah Alam, Selangor, UiTM mempunyai 3 buah kampus satelit, 12 kampus cawangan dan 6 kampus bandar. Boleh dikatakan UiTM mempunyai cawangan di semua negeri di Malaysia kecuali Wilayah Persekutuan. Kampus-kampus tersebut adalah :-

Kampus Satelit
1. Kampus UiTM Seksyen 17 (INTEC), Shah Alam, Selangor
2. Kampus UiTM Puncak Perdana, Shah Alam, Selangor
3. Kampus UiTM Jalan Othman, Petaling Jaya, Selangor
4. Kampus UiTM Puncak Alam, Shah Alam, Selangor (dalam pembinaan)
5. Kampus UiTM Hospital Selayang & Hospital Sungai Buloh, Selangor (hospital pengajar untuk Fakulti Perubatan UiTM)

Kampus Cawangan (Branch Campus)
1. Kampus UiTM Arau, Perlis
2. Kampus UiTM Sungai Petani, Kedah
3. Kampus UiTM Bukit Mertajam, Pulau Pinang
4. Kampus UiTM Sri Iskandar, Perak
5. Kampus UiTM Kuala Pilah, Negeri Sembilan
6. Kampus UiTM Alor Gajah, Melaka
7. Kampus UiTM Segamat, Johor
8. Kampus UiTM Jengka, Pahang
9. Kampus UiTM Dungun, Terengganu
10. Kampus UiTM Machang, Kelantan
11. Kampus UiTM Kota Kinabalu, Sabah
12. Kampus UiTM Samarahan, Sarawak

Kampus Bandar (City Campus)
1. Kampus UiTM Mukah, Sarawak
2. Kampus UiTM Tawau, Sabah
3. Kampus UiTM Johor Bahru, Johor
4. Kampus UiTM Raub, Pahang
5. Kampus UiTM Kuantan, Pahang
6. Kampus UiTM Alor Setar, Kedah
7. Kampus UiTM Kota Bharu, Kelantan
8. Kampus UiTM Bandaraya Melaka, Melaka

Fakulti
Kluster Sains & Teknologi
• Fakulti Sains Gunaan (AS)
• Fakulti Sains Matematik & Komputer (CS)
• Fakulti Sains Sukan & Rekreasi (SR)
• Fakulti Seni Bina, Perancangan & Ukur (AP)

Kluster Sains Perubatan
• Fakulti Farmasi (PH)
• Fakulti Pergigian (DS)
• Fakulti Perubatan (MD)
• Fakulti Sains Kesihatan (HS)

Kluster Kejuruteraan
• Fakulti Kejuruteraan Awam (EC)
• Fakulti Kejuruteraan Elektrik (EE)
• Fakulti Kejuruteraan Kimia (EH)
• Fakulti Kejuruteraan Mekanikal (EM)

Kluster Sains Sosial & Kemanusian
• Fakulti Komunikasi & Pengajian Media (MC)
• Fakulti Muzik (MU)
• Fakulti Pendidikan (ED)
• Fakulti Sains Pentadbiran & Pengajian Polisi (AM)
• Fakulti Seni Rekaan (AD)
• Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik (CT)
• Fakulti Undang-Undang (LW)

Kluster Ekonomi & Pengurusan
• Fakulti Perhotelan & Pengurusan Pelancongan (HM)
• Fakulti Pengurusan Maklumat (IS)
• Fakulti Pengurusan Perniagaan (BM)
• Fakulti Pengurusan Pejabat & Teknologi (OM)
• Fakulti Perakaunan (AC)

Pusat Pengajian & Penyelidikan
• Akademi Pengajian Bahasa (APB)
• Pusat Antarabangsa UiTM (INTEC)
• Pusat Kefahaman & Pemikiran Islam (CITU)

Kolej Kediaman
Terdapat 7 kolej terdapat di kampus induk sementara 6 kolej yang terletak di luar kampus.

Kolej yang terdapat dalam kampus ialah:
• Kolej Perindu
• Kolej Seroja
• Kolej Delima
• Kolej Melati
• Kolej Mawar
• Kolej Anggerik
• Kolej Teratai

Kolej yang terletak di kawasan luar kampus ialah:
• Kolej Akasia
• Kolej Cemara
• Kolej Jati
• Kolej Meranti
• Kolej Cendana
• Kolej Kristal - untuk pelajar antarabangsa

Kolej kampus satelit:
• Kolej Alamanda
• Kolej Puncak Perdana
• Kolej Reflesia / Angsana - UiTM Kampus Puncak Alam

Universiti Pendidikan Sultan Idris


Moto:
Pengetahuan Suluh Budiman
Ditubuhkan pada:
1922 (Maktab Perguruan Sultan Idris bagi Guru Melayu), 1997 (UPSI)
Jenis:
Awam
Canselor:
DYMM Raja Permaisuri Perak, Tuanku Siti Bainun binti Mohd Ali
Naib canselor:
Datuk Dr. Muhammad Rais bin Abdul Karim
Lokasi:
Tanjung Malim, Perak, Malaysia
Laman sesawang:
www.upsi.edu.my

Universiti Pendidikan Sultan Idris merupakan universiti pendidikan pertama di Malaysia. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) telah diisytiharkan sebagai sebuah universiti pada 1 Mei 1997 melalui Warta Kerajaan P.U.(A) 132 & 133, bertarikh 24 Februari 1997, di bawah dua buah Perintah iaitu Perintah Universiti Pendidikan Sultan ldris (Perbadanan) 1997 dan Perintah Universiti Pendidikan Sultan ldris (Kampus) 1997. Sebelum ini UPSI dikenali sebagai Institut Perguruan Sultan Idris.

Kampus UPSI terletak di Tanjung Malim, Perak. Cogan kata UPSI ialah "Pengetahuan Suluh Budiman", manakala lagu rasminya ialah "Ibu Kandung Suluh Budiman".

Sejarah
UPSI dulunya dikenali sebagai Maktab Perguruan Sultan Idris (Sultan Idris Training College atau SITC) di Tanjung Malim. Namanya sempena nama Sultan Idris Murshidul Aadzam Shah ibni al-Marhum Raja Bendahara Alang Iskandar yang memerintah negeri Perak dari 26 Jul 1887 - 14 Jan 1916. Baginda lahir pada tahun 1849 dan mangkat pada tahun 1916.

Sejarah penubuhan UPSI bermula dengan cadangan R.O. Winstedt untuk memusatkan maktab-maktab perguruan Melayu. Setelah mendapat persetujuan Sultan Abdul Jalil Perak, Pesuruhjaya Tinggi British telah mengumumkan untuk menubuhkan sebuah Maktab Pusat yang besar bagi guru-guru Melayu sebagai kenang-kenangan kepada Almarhum Sultan Idris Ibni Almarhum Raja Iskandar, Perak. Maktab yang dinamakan The Sultan Idris Training Collge for Malay Teachers yang dikenali dengan nama ringkasnya sebagai SITC telah dirasmikan oleh Sir George Maxwell, Ketua Setiausaha Negara pada 29 November 1922.

Tujuan penubuhan
Tujuan asal maktab ini ditubuhkan adalah untuk melatih guru-guru untuk sekolah-sekolah Melayu, disamping itu pihak British juga berharap lepasan SITC akan dapat digunakan sebagai tenaga pekerja mereka. SITC kemudiannya seolah-olah menjadi Pusat Kehidupan Intelektual Melayu dengan penuntut-penuntut yang datang dari segenap pelosok Semenanjung. Pertemuan penuntut-penuntut Melayu ini secara langsung atau tidak langsung telah menyedarkan mereka tentang tanggungjawab meninggikan tahap pelajaran anak-anak Melayu dan membawa kepada perkembangan golongan terpelajar Melayu yang bersemangat kebangsaan. Keunggulan SITC membentuk pelajar dan pelajaran Melayu terbukti sehingga selesai Perang Dunia Kedua, bahkan hingga beberapa tahun selepasnya, sebelum wujud beberapa institusi pengajian tinggi lainnya.
Kurikulum yang diajarkan di SITC adalah berkenaan dengan pertanian asas dan pekerjaan tangan. Mata pelajaran yang diajar bagi satu-satu waktu pengajaran adalah selama 45 minit dan terdiri dari ilmu kira-kira, ilmu geometri, ilmu alam, bahasa, tawaraikh dan hikayat, ilmu tanaman, kaedah mengajar, ilmu kesihatan, lukisan, tulisan, anyaman bakul, pengetahuan am dan agama.

Semasa Perang Dunia Kedua

Semasa Perang Dunia Kedua, SITC telah dijadikan Hospital Tentera British dan kemudiannya setelah tentera British berundur, ia telah dijadikan Markas Tentera Jepun. Para pelajarnya berpindah ke Kuala Kangsar. Apabial perang mula merebak, pelajar-pelajar diarahkan pulang ke kampung masing-masing. Selepas perang, SITC dibuka semula, kali ini dengan para pelajar yang lebih bersemangat. Semangat kebagsaan mula bercambah subur di SITC dan para pelajar semakin berani menuntut hak-hak mereka sehingga berlaku tunjuk perasaan pada 10 Disember 1949 dan SITC ditutup selama 3 bulan ekoran dari peristiwa itu.

Selepas Merdeka
Menjelang Kemerdekaan 1957, SITC telah dapat menyediakan segolongan intelek Melayu yang berjiwa kebangsaan dan ini penting untuk mengsisi ruang kemerdekaan.
Pada tahun 1958, SITC turut mencatatkan sejarah tersendiri apabila buat pertama kalinya anak tempatan dilantik sebagai Pengetua, iaitu Zainal Abidin Ali. Pada 13 Januari 1975, sekali lagi SITC merakamkan sejarah dengan pengambilan masuk 140 pelajar puteri, iaitu setelah 5 tahun dihuni oleh pemuda-pemuda Melayu.

Naik taraf
Pada 21 Februari 1987, SITC telah dinaikkan taraf sebagai Institusi Pendidikan Sultan Idris (IPSI). Kedudukan tarafnya lebih tinggi daripada makatb-maktab perguruan yang lain dan diberi kuasa mengendalikan Kursus Sijil Lanjutan Pergurusan dan Diploma Lepas Sijil.

Sesuai dengan peranan dan kepentingannya telah mendorong Kerajaan untuk menaikkan tarafnya kepada peringkat yang lebih tinggi sebagai Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) pada 1 Mei 1997.

Universiti Malaysia Sabah


Moto:
Bertekad Cemerlang
Ditubuhkan pada:
1994
Jenis:
Awam
Canselor:
TYT Tun Haji Ahmad Shah bin Abdullah, Yang di-Pertua Negeri Sabah
Naib canselor:
Lt Kol Prof Datuk Dr Hj Kamaruzaman Hj Ampon
Lokasi:
Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
Kampus:
Kota Kinabalu
cawangan di Labuan
Penggabungan:
ASAIHL
Laman sesawang:
www.ums.edu.my

Universiti Malaysia Sabah merupakan salah sebuah universiti baru yang terdapat di Malaysia. Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan secara rasmi pada 24 November 1994. Universiti Malaysia Sabah merupakan universiti awam yang kesembilan dan dianggap sebagai universiti yang tercantik di Asia Tenggara.

Pada permulaan penubuhan universiti ini, pelajar-pelajar UMS terpaksa menumpang di Kolej Komuniti Yayasan Sabah di Likas pada tahun 1995 dan Kolej Latihan Telekom, Menggatal pada tahun 1996. Kemudian mulai bulan Jun 1999 hingga 19 Mei 2000, UMS telah beransur-ansur berpindah ke kampus tetapnya di Teluk Sepanggar, Kota Kinabalu, Sabah. Di samping itu, UMS juga mempunyai 2 buah kampus cawangan, masing-masing sebuah di Wilayah Persekutuan Labuan dan di Sandakan.

Pada mulanya, Kampus Tetap UMS mempunyai 9 buah sekolah (Sekolah Sains dan Teknologi, Sekolah Kejuruteraan dan Teknologi Maklumat, Sekolah Sains Makanan dan Pemakanan, Sekolah Perhutanan Tropika Antarabangsa, Sekolah Perniagaan dan Ekonomi, Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial, Sekolah Sains Sosial, Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial dan Sekolah Pengajian Seni) dan sebuah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa. Pada tahun 2003, jumlah sekolah meningkat kepada 10 buah dengan penubuhan Sekolah Perubatan. Kampus Perubatan Desa yang akan menempatkan para pelajar Sekolah Perubatan terletak di Sikuati, Kudat.

Pada tahun 2006, Sekolah Pertanian Lestari telah ditubuhkan, menjadikan bilangan sekolah kini bertambah kepada 11 buah. Dijangka pada tahun 2010, Sekolah Pertanian Lestari akan berpindah ke Kampus Cawangan Sandakan (Kampus Pertanian) yang terletak di Sungai Batang, Sandakan dan sedang dalam pembinaan. Kedua-dua Sekolah Perubatan dan Sekolah Pertanian Lestari pada masa ini terletak di dalam bangunan Sekolah Sains dan Teknologi. Selain itu, Kampus Tetap UMS turut memuatkan 5 buah pusat kecemerlangan penyelidikan iaitu Institut Penyelidikan Biologi Tropika dan Pemuliharaan, Institut Penyelidikan Marin Borneo, Institut Penyelidikan Bioteknologi, Unit Penyelidikan Psikologi dan Kesihatan Sosial, dan Unit Penyelidikan Etnografi.

Kampus Antarabangsa Labuan pula menempatkan dua buah sekolah, iaitu Sekolah Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa Labuan dan Sekolah Sains Informatik Labuan. Kampus ini mendapat gelaran 'Kampus Pantai' (The Beach Campus) kerana kedudukannya yang terletak berdekatan pantai dan laut.

Moto Universiti Malaysia Sabah ialah "Bertekad Cemerlang". Lagu rasmi UMS juga bertajuk "Bertekad Cemerlang"

Universiti Malaysia Sarawak


Moto:
Unimas Gemilang "Glorious Unimas"
Ditubuhkan pada:
1992
Jenis:
Awam
Canselor:
TYT Tun Abang Haji Muhammad Salahuddin
Yang di-Pertua Negeri Sarawak
Naib canselor:
Professor Datuk Dr. Abdul Rashid Abdullah
Lokasi:
Sarawak, Malaysia
Kampus:
Kampus utama di Kota Samarahan
Penggabungan:
ASAIHL

Universiti Malaysia Sarawak merupakan salah sebuah universiti baru yang terdapat di Malaysia. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) merupakan universiti kelapan yang ditubuhkan di Malaysia, dan merupakan yang pertama dicetuskan di bawah Wawasan 2020. Ia ditubuhkan secara rasminya pada 24 Disember 1992. Pada 1994, UNIMAS telah berpindah ke kampus sementaranya di Kota Samarahan, Sarawak.

Kini, UNIMAS mempunyai 8 fakulti, 3 institut dan 7 pusat.

Universiti Utara Malaysia


Moto:
Ilmu Budi Bakti
Ditubuhkan pada:
1984
Jenis:
Awam
Canselor:
Sultan Abdul Halim Al-Muadzam Shah ibni Almarhum Sultan Badlishah
Tuanku Al-Sultan Kedah
Lokasi:
Kedah, Kuala Lumpur, Malaysia
Kampus:
Kampus utama di Sintok
Laman sesawang:
http://www.uum.edu.my

Universiti Utara Malaysia (UUM) merupakan universiti yang keenam ditubuhkan di Malaysia. Ia ditubuhkan secara rasmi pada 16 Februari 1984 di bawah Perintah (Perbadanan) Universiti Utara Malaysia. Cogan kata UUM ialah "Ilmu, Budi, Bakti".

Sejarah
Hasrat untuk mewujudkan universiti keenam di Malaysia timbul berikutan bertambahnya permintaan terhadap pendidikan tinggi dan kurangnya tempat di lima universiti tempatan yang sedia ada. Pada bulan Ogos 1983, kerajaan mengarahkan Kementerian Pendidikan supaya menjalankan kajian kemungkinan dan menyediakan satu kertas kerja ke atas projek universiti keenam ini. Pada 19 Oktober 1983, Kabinet menelitinya dan meluluskan penubuhannya.

Tuanku Alhaj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Kedah dilantik sebagai Canselor. Naib Canselor UUM yang pertama ialah Prof. Tan Sri Dato' Awang Had Salleh.

Pejabat sementara Universiti Utara Malaysia ditempatkan di sebuah bangunan di bandar Jitra sehingga Kampus Darulaman disiapkan. Pembinaan kampus sementara berharga RM96 juta di kawasan seluas 25 hektar di Bandar Darulaman, Jitra bermula pada Januari 1984. Dalam tempoh enam bulan fasa pertama siap dan seramai 295 orang pelajar perintis memulakan pengajian pada 7 Julai 1984. Fasa II dan III pada tahun 1987. Konvokesyen pertama, kedua dan ketiga diadakan di Kampus Darulaman.

Pembinaan kampus tetap di Sintok pula bermula pada 8 Januari 1989. Kampus Sintok mula beroperasi pada 15 September 1990, dan perpindahan sepenuhnya ke Kampus Sintok berjaya dicapai pada 1 Januari 1991. Kampus Sintok yang berharga RM580 juta ini siap sepenuhnya pada 1993.

Pada masa ini, UUM mempunyai 13 buah fakulti, dua institut dan 15 kolej kediaman pelajar. Satu keunikan universiti ini adalah kebanyakan kemudahan yang terdapat di situ terbuka kepada orang ramai.

Universiti Teknologi Malaysia


Moto:
Kerana Tuhan Untuk Manusia "Because of God, For Humanity"
Ditubuhkan pada:
1904(Status Universiti 1 April 1975)
Jenis:
Awam
Canselor:
DYMM Baginda Sultanah Hajjah Zanariah binti Almarhum Tunku Ahmad
Sultanah Johor
Naib canselor:
Tan Sri Professor Ir. Dr. Mohd Zulkifli Tan Sri Mohd Ghazali
Pelajar:
21,749
Siswazah:
17,946
Pelajar sarjana/doktor falsafah:
3,803
Lokasi:
Skudai, Johor, Malaysia
Kampus:
Kampus utama di Skudai
Kampus kedua di Kuala Lumpur
Penggabungan:
ASAIHL
Laman sesawang:
www.utm.my

Universiti Teknologi Malaysia atau dengan singkatan UTM merupakan sebuah universiti di Malaysia. Namanya ditukar daripada Institut Teknologi Kebangsaan kepada Universiti Teknologi Malaysia pada 1 April 1975. Walau bagaimanapun, UTM sebenarnya mencapai taraf universiti 3 tahun lebih awal iaitu pada 14 Mac 1972. UTM amat terkenal dalam bidang kejuruteraan baik didalam mahupun diluar negara.

Kampus utama UTM ialah di Skudai, Johor seluas 1222 hektar, manakala kampus cawangannya di Kuala Lumpur pula adalah seluas 18 hektar. UTM mempunyai 13 buah fakulti dan 17 buah kolej kediaman di kampus Skudai. Kebanyakan pelajar tinggal di dalam kampus.

Akademik
Fakulti dan pusat pengajian yang terdapat di UTM:
• Fakulti Alam Bina (FAB)
• Fakulti Biosains & Biokejuruteraan (FBB)
• Fakulti Kejuruteraan Awam (FKA)
• Fakulti Kejuruteraan Biomedik & Sains Kesihatan (FKBSK)
• Fakulti Kejuruteraan Elektrik (FKE)
• Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Sumber Asli (FKKKSA)
• Fakulti Kejuruteraan Mekanikal (FKM)
• Fakulti Kejuteraan dan Sains Geoinformasi (FKSG)
• Fakulti Pendidikan (FP)
• Fakulti Pegurusan dan Pembangunan Sumber Manusia (FPPSM)
• Fakulti Sains (FS)
• Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat (FSKSM)
• Pusat Pangajian Islam dan Pembangunan Sosial (PPIPS)
• Kolej Sains Dan Teknologi (KST)

Kemudahan:
• Perpustakaan Sultanah Zanariah (PSZ)

Universiti Putra Malaysia


Moto:
Berilmu Berbakti "With Knowledge We Serve"
Ditubuhkan pada:
1971
Jenis:
Awam
Canselor:
DYMM Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj
Sultan Selangor
Naib canselor:
Prof. Datuk Dr. Nik Mustapha R. Abdullah
Lokasi:
Serdang, Selangor, Malaysia
Kampus:
Kampus utama di Serdang
Kampus cawangan di Bintulu
Penggabungan:
ASAIHL
Laman sesawang:
www.upm.edu.my

Universiti Putra Malaysia telah ditubuhkan pada 29 Oktober 1971, sebagai Universiti Pertanian Malaysia, melalui penggabungan antara Fakulti Pertanian Universiti Malaya dan Kolej Pertanian Malaya Serdang. Universiti ini bermula dengan tiga buah fakulti iaitu Pertanian, Perhutanan, dan Kedoktoran Veterinar dan Sains Penternakan dan terus kekal sebagai sebuah universiti tradisional yang memberikan tumpuan terutama kepada pendidikan ijazah pertama, penyelidikan dalam bidang pertanian dan bidang yang berkaitan. Walau bagaimanapun, pada awal tahun 80-an, Universiti Putra Malaysia (UPM) telah memperluaskan bidang tumpuannya dengan memasukkan bidang Sains dan Teknologi.

Pada tahun 1994, UPM memulakan satu rancangan yang bercita-cita tinggi untuk membina Universiti Masa Hadapan yang menyediakan sistem-sistem penyampaian yang lebih baik dan terkini dalam pendidikan sains dan teknologi dengan memanfaatkan bidang teknologi maklumat (IT) yang sedang pesat berkembang. UPM telah bertukar dengan pesatnya menjadi kampus tanpa sempadan yang melampaui sempadan kebangsaan.

Kemuncak dari itu ialah dengan penukaran nama Universiti Pertanian Malaysia kepada Universiti Putra Malaysia pada 3 April 1997 oleh YAB Perdana Menteri ketika itu Dato' Seri Dr. Mahathir bin Mohamad. la adalah merupakan satu langkah strategik untuk mencerminkan kedudukan UPM sebagai sebuah pusat pengajian tinggi yang berupaya menawarkan pelbagai program pengajian bagi menghadapi alaf baru pembangunan masa hadapan negara.

UPM merupakan salah sebuah daripada 4 universiti di Malaysia yang bertaraf universiti penyelidikan. Lagu rasmi UPM ialah "Putra Gemilang".

Perkembangan UPM
Universiti Putra Malaysia memulakan program akademiknya pada bulan Julai 1973 di Serdang, Selangor dengan tiga fakulti asas iaitu Fakulti Pertanian, Fakulti Perhutanan, Fakulti Kedoktoran Veterinar dan juga Bahagian Sains Asasi. Kini UPM menawarkan 73 program Sarjana Muda, 8 program Diploma termasuk program-program diploma yang ditawarkan di Kampus UPM Cawangan Bintulu dan 12 program pengajian siswazah di peringkat sarjana (M.Sc./M.A.) dan falsafah kedoktoran (Ph.D.) Setakat ini Universiti Putra Malaysia mempunyai 15 fakulti, 8 pusat, 6 institut, 2 sekolah, 2 akademi, sebuah taman dan sebuah kampus cawangan iaitu:

Senarai fakulti
• Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
• Fakulti Ekologi Manusia
• Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
• Fakulti Kejuruteraan
• Fakulti Pengajian Pendidikan
• Fakulti Perhutanan
• Fakulti Pertanian
• Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
• Fakulti Perubatan Veterinar
• Fakulti Rekabentuk dan Senibina
• Fakulti Sains
• Fakulti Pengajian Alam Sekitar
• Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
• Fakulti Sains Makanan dan Bioteknologi
• Fakulti Sains Pertanian dan Makanan (Kampus Bintulu)
• Fakulti Sains Sosial dan Pengurusan (Kampus Bintulu)

Senarai pusat

• Pusat Islam
• Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
• Pusat Pemajuan Profesional (PACE)
• Pusat Pembangunan Akademik
• Pusat Pembangunan Perniagaan
• Pusat Pendidikan Luar
• Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
• Pusat Perkhidmatan Kerjaya dan Alumni

Senarai institut

• Institut Biosains
• Institut Gerontologi
• Institut Multimedia
• Institut Pengajian Komuniti dan Keamanan (PEKKA)
• Institut Penyelidikan Matematik (INSPEM)
• Institut Teknologi Maju (ITMA)
• Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan (IKDPM)

Senarai taman, sekolah dan akademi

• Taman Pertanian Universiti
• Sekolah Pengajian Siswazah
• Sekolah Pengajian Siswazah Pengurusan
• Akademi Hutan Hujan
• Akademi Sukan

UPM Kampus Bintulu, Sarawak
Antara kursus yang ditawarkan oleh UPM Kampus Bintulu adalah seperti berikut:
• Diploma Pertanian
• Diploma Perhutanan
• Diploma Kejuruteraan (kecemasan & keselamatan)- tidak lagi ditawarkan
• Diploma Perikanan
• Diploma Pengurusan Perniagaan- tidak lagi ditawarkan
• Bacelor Sains Bio Industri
• Diploma Kesihatan Haiwan dan Peternakan
• Diploma Pengurusan Perladangan Makanan

Logo
Logo UPM yang ringkas melambangkan tradisi, falsafah dan visi baru universiti.

Asas logo terbina daripada bentuk perisai yang secara tradisinya melambangkan prinsip, kemantapan dan penjagaan martabat ilmu untuk kebahagiaan dan kesejahteraan sejagat.

Bentuk titisan air merupakan simbolik kepada komitmen universiti untuk memelihara alam sekitar. Air juga adalah sebagai asas kehidupan sebagaimana juga ilmu adalah sebagai asas untuk mencapai kemajuan manusia.

Garisan kecil di tengah melambangkan wawasan universiti yang sentiasa ke hadapan. Tiga garisan di kiri dan di kanan ialah simbol dahan yang melambangkan kepentingan pertanian dalam kelangsungan kehidupan dan kemakmuran manusia yang merupakan tumpuan dan kekuatan UPM. Tiga garisan itu juga membawa maksud tiga fungsi utama Universiti iaitu pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan.

Buku yang berada di sebelah atas melambangkan keunggulan Universiti sebagai gapura yang menjunjung, menjana dan meneroka ilmu untuk kebahagian dan kesejahteraan sejagat.

Warna merah melambangkan dinamisme kepada tradisi perjuangan ilmu dan juga semangat perintis, keberanian dan ketahanan menghadapi cabaran. Warna putih melambangkan keikhlasan dan ketelusan. Warna kelabu melambangkan keneutralan, keluwesan dan ketekalan.

Kombinasi warna merah, kelabu dan putih bermaksud keharmonian, kestabilan, keceriaan, kematangan dan dinamisme.

Konsep bentuk perisai ini diperkukuh lagi dengan huruf 'UPM' yang menjadi singkatan kepada Universiti Putra Malaysia.

Universiti Kebangsaan Malaysia


Moto:
Ilmu Memimpin "Knowledge Guides"
Ditubuhkan pada:
1970
Jenis:
Awam
Canselor:
DYMM Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir
Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Mulai 16 Mei 2009 hingga 15 Mei 2014
Naib canselor:
Profesor Tan Sri Dr. Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin
Lokasi:
Bangi, Selangor, Malaysia
Kampus:
Kampus utama di Bangi
hospital latihan di Kuala Lumpur
cawangan yang menempatkan Fakulti Perubatan,Fakulti Pergigian,Fakulti Sains Bersekutu dan Fakulti Farmasi di Kuala Lumpur
Penggabungan:
ASAIHL
Laman sesawang:
http://www.ukm.my

Universiti Kebangsaan Malaysia merupakan salah sebuah universiti yang terdapat di Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ditubuhkan secara rasmi pada 18 Mei 1970. Kampus sementaranya dibuka di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Kini, kampus utama Universiti Kebangsaan Malaysia terletak di Bandar Baru Bangi, Selangor. Terdapat juga sebuah hospital pengajar, Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM) di Cheras, Kuala Lumpur dan sebuah kampus cawangan, juga di Kuala Lumpur.

Keperluan pendidikan tinggi untuk orang Melayu mula dibangkitkan pada 1903 dalam Mesyuarat Majlis Raja-raja. Pada tahun 1917, Za'ba, seorang cendekiawan membangkitkannya dalam akhbar Lembaga Melayu. Ini diikuti pada tahun 1923, seorang tokoh pendidik A. Kadir Adabi, mengemukakan memorandum gagasan tersebut kepada DYMM Sultan Kelantan. Selepas merdeka, masalah perlanjutan pelajaran bagi pelajar sekolah menengah aliran Melayu dan sekolah agama Islam menyemarakkan lagi idea ini.

Kini UKM telah berkembang pesat dan mempunyai 13 buah fakulti,14 buah institut, 12 buah pusat, dan sebuah sayap swasta UKM Holdings Sdn Berhad. UKM merupakan salah sebuah daripada 4 universiti di Malaysia yang bertaraf universiti penyelidikan.

Asas penubuhan UKM
• Penubuhan UKM adalah pendaulatan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu
• UKM dilihat sebagai kemuncak memperkukuhkan sistem pelajaran kebangsaan.
• UKM dapat menampung lulusan sekolah menengah aliran Melayu.
• Melahirkan warganegara yang setianya kepada negara ini.
• Mengeluarkan siswazah yang sihat, berpandangan serta berfikiran luas.

Sejarah penubuhan
• Tahun 1930-an lagi cendekiawan dan politikus Melayu mendesak Kerajaan British menyediakan kemudahan pendidikan tinggi kepada anak-anak Melayu. Antara tokoh tersebut ialah Abdul Kadir Adabi. Persatuan Guru-Guru Melayu Semenanjung pula mahukan pendaulatan Bahasa Melayu di peringkat universiti.
• 1963 Seminar Bahasa dan Sastera telah diadakan . Hasil seminar ini mahukan universiti yang ‘benar-benar bercorak kebangsaan’. Sebuah universiti Islam turut dibincangkan.
• 25 Ogos 1968, penubuhan Jawatankuasa Penganjur Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia. Tokoh yang terlibat ialah Zainal Abidin Wahid, Abu Bakar Hamid, Tunku Shamsul Bahrin, Syed Husin Ali dan lain-lain.
• 18 Mei 1970 Universiti Kebangsaan Malaysia ditubuhkan secara rasmi. Kampus sementaranya terletak di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti ini hasil citarasa ‘kebangsaan’ dan ’Islam’. Pelajar sulungnya seramai 192 orang. Ada 3 fakulti iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Sains dan Fakulti Islam. Ramai tenaga pengajar diambil dari Indonesia.

Senarai Fakulti, Institut dan Pusat

Fakulti

• Fakulti Ekonomi & Perniagaan
• Fakulti Farmasi
• Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
• Fakulti Pendidikan
• Fakulti Pengajian Islam
• Fakulti Pergigian
• Fakulti Perubatan
• Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu
• Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan
• Fakulti Sains & Teknologi
• Fakulti Teknologi & Sains Maklumat
• Fakulti Undang-Undang
• Graduate School of Business

Institut

• Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
• Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI)
• Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa (IKMAS)
• Institut Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik (IMEN)
• Institut Perubatan Biologi Molekular (UMBI)
• Institut Kajian Oksidental (IKON)
• Institut Biologi Sistem (INBIOSIS)
• Institut Penyelidikan Tenaga Suria (SERI)
• Institut Sains Angkasa (ANGKASA)
• Institut Genome Malaysia
• Institut Islam Hadhari
• Institut Sel Fuel
• Institut Kajian Etnik (KITA)
• Institut Kajian Rantau Asia Barat (IKRAB)

Pusat
• Pusat Perancangan dan Komunikasi Korporat (PPKK)
• Pusat Pengajian Umum
• Pusat Pembangunan Akademik
• Pusat Pengurusan Siswazah
• Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi
• Pusat Perkembangan Pelajar
• Pusat Teknologi Maklumat
• Pusat Kembangan Pendidikan
• Penerbit UKM
• Pusat Islam UKM
• Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan

Senarai Kolej Kediaman UKM
• Kolej Ibrahim Yaakub
• Kolej Dato' Onn
• Kolej Aminuddin Baki
• Kolej Ungku Omar
• Kolej Burhanuddin Helmi
• Kolej Rahim Kajai
• Kolej Ibu Zain
• Kolej Idris Al Marbawi
• Kolej Tun Syed Nasir
• Kolej Tun Dr. Ismail
• Kolej Keris Mas
• Kolej Tun Hussein Onn
• Kolej Za'ba

Perkembangan UKM
UKM telah mengeluarkan:
• 113,975(sehingga 2009)graduan peringkat pra-siswazah
• 15,899(sehingga 2009)peringkat sarjana
• 1,387(sehingga 2006) peringkat doktor falsafah
• Daripada 3 fakulti kepada 13 fakulti dan 14 institut
• 1494 tenaga pengajar termasuk dari Indonesia, Britain, Amerika Syarikat, Thailand, Kanada, Jerman, Belanda, Mesir dan Australia.
• Lebih 30,000 pelajar berdaftar
• Penuntutnya termasuk dari Jepun, Amerika Syarikat, Jerman, Mali, Filifina, Indonesia, Jordan, Libya, Peranchis dan Brunei, China, Korea, Kenya, Singapura dan Thailand.
• Cawangan UKM di Sabah ditubuhkan pada tahun 1974.
• Pengukuhan penggunaan Bahasa Melayu di Malaysia dan dunia

Organisasi pentadbiran
Asasnya penubuhan sebuah Universiti adalah diketuai oleh DYMM Yang DiPertuan Besar Negeri Sembilan DYMM Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Baginda merupakan Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia ketiga. Sebagai jawatan kehormat yang tertinggi peranan utama baginda adalah sebagai lambang pengiktirafan sesebuah universiti ini.

Terdapat 3 orang Pro Canselor iaitu Tengku Tan Sri Dato’ Seri Ahmad Rithaudeen Al Haj bin Tengku Ismail, YAM Tunku Laxamana Tunku Dato' Seri Utama Naquiyuddin Ibni Almarhum Tuanku Ja'afar dan Tun (Dr.) Ahmad Sarji bin Abdul Hamid

UKM mempunyai Lembaga Pengarah Universiti yang dipengerusikan oleh Tan Sri Dato' Paduka Dr. Mazlan Ahmad. Diperingkat pengurusan universiti, UKM diketuai oleh Naib Canselor yang dilantik oleh Menteri Pengajian Tinggi, dan dibantu oleh 4 orang Timbalan Naib Canselor (TNC), iaitu TNC Hal-ehwal Akademik &Antarabangsa, TNC Hal-ehwal Penyelidikan & Inovasi, TNC Hal-ehwal Pelajar & Alumni, dan TNC Hal-ehwal Jaringan Industri & Masyarakat. Selain itu terdapat 3 pegawai pengurusan utama iaitu Pendaftar, Bendahari dan Ketua Pustakawan. Dalam hal-ehwal pembangunan akademik ia dibawah tanggungjawab Senat Universiti.

Monday

Universiti Sains Malaysia


Moto:
Kami Memimpin"We Lead"
Ditubuhkan pada:
1969
Jenis:
Awam
Canselor:
DYMM Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulail
Naib canselor:
Profesor Dato' Dzulkifli Abdul Razak
Lokasi:
Pulau Pinang, Malaysia
Kampus:
Kampus Utama (Minden, Pulau Pinang),
Kampus Kesihatan (Kubang Kerian, Kelantan),
Kampus Kejuruteraan (Nibong Tebal, Pulau Pinang)
Penggabungan:
ASAIHL
Laman sesawang:
www.usm.my

Universiti Sains Malaysia (USM) merupakan sebuah universiti awam di Malaysia. Kampus utamanya terletak di Minden, Pulau Pinang. Terdapat dua kampus lain iaitu satu di Seberang Perai dan satu lagi di Kelantan. USM mempunyai jumlah pelajar sekitar 29,789 orang pada 2006.[1] Ini menjadikannya ia sebuah universiti terbesar di Malaysia dari segi bilangan pelajar.

Universiti Sains Malaysia merupakan salah sebuah daripada empat universiti yang bertaraf universiti penyelidikan intensif di Malaysia.[2] Ini jelas mencapai misi dan visinya menjadi universiti bertaraf dunia melalui program penyelidikan bertaraf dunia dengan perancangan dan pelaksanaan aktiviti R&D. Universiti ini mendapat sokongan daripada kakitangan akademik dan sumber manusia yang cemerlang untuk menjayakan misinya. Pada 2006, USM mempunyai kira-kira 30,000 pelajar termasuk 7,000 orang bertaraf pascasiswazah.[3] Jumlah pensyarah seramai 1,600 orang. Ini bererti nisbah pensyarah-pelajar ialah 1:23.

Sejarah

Pintu utama di kampus utama USM

USM telah ditubuhkan sebagai universiti kedua di Malaysia pada 1969 dan pertama kali dikenali sebagai Universiti Pulau Pinang. Pada masa yang sama, ia beroperasi di Bukit Gelugor, Pulau Pinang. Pada 1971, kampus USM dialihkan ke kawasan yang berkeluasan 239.4 hektar, yang mana ia merupakan bekas kawasan berek tentera.[4]
Dari sudut lain, Universiti Sains Malaysia diberikan mandat untuk menjaga, mempromosi, dan menguruskan pendidikan tinggi dalam bidang yang mencakupi sains tulen, sains aplikasi, sains farmasi, sains bangunan dan teknologi, sains masyarakat, kemanusiaan, dan pendidikan dalam bentuk penyelidikan, kemajuan, dan penyebaran ilmu pengetahuan.

Kampus
Di samping kampus utama terletak di Minden, USM mempunyai dua kampus lain; Kampus Kejuruteraan di Seri Ampangan, Nibong Tebal, Seberang Perai dan Kampus Kesihatan di Kubang Kerian, Kelantan.

Kampus Kesihatan mula beroperasi sebagai Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM) pada Ogos 1983. Kampus ini berkembang setelah Pusat Pengajian Sains Perubatan (PPSP) dipindahkan dari kampus induk ke lokasi sekarang seluas 72.84 hektar.

Keseluruhan PPSP berpindah dari kampus induk pada Jun 1990. Setelah itu, dua buah pusat pengajian baru ditubuhkan iaitu Pusat Pengajian Sains Pergigian (PPSG) dan Pusat Pengajian Sains Kesihatan (PPSK).
Kampus Kejuruteraan yang juga asalnya terletak di kampus induk sebelum dipindahkan ke Tronoh, Negeri Perak, berpindah ke Nibong Tebal pada 1997 secara berperingkat-peringkat. Tapak itu kini digunakan oleh Universiti Teknologi Petronas.

Penyelidikan


Dewan Tuanku Syed Putra. Auditorium utama USM, terletak di kampus utama Pulau Pinang

USM menawarkan kemudahan yang cemerlang bagi menjayakan penyelidikan dan pendidikan sama ada penyelidikan tempatan ataupun luar negeri. Tugas universiti ini mengutamakan pengajaran, penyelidikan, dan pengelolaan, yang mana ia memberi penekanan kepada pembangunan sumber manusia dan kapasiti bangunan, pengetahuan dan industri yang kompetitif. Tujuan utama R&D ialah memfokuskan kepada minat dalam pencapaian akademik dan kerelevanan latihan. IRPA merupakan sumber penting kepada R&D di USM. Walau bagaimanapun, mengikut tahap penyelidikan, universiti menyediakan sejumlah dana untuk perbelanjaan operasi tahunan seperti latihan insentif dan penyelidikan jangka pendek. Dana tambahan sering merujuk kepada penyelidikan besar, anugerah, dan perundingan yang dimenangi oleh anggota kakitangan akademik.

Kawasan penyelidikan
Kawasan penyelidikan merupakan kekuatan istimewa di USM yang melibatkan persekitaran yang bertemakan sains, budaya, perubatan dan farmasi, pemprosesan bahasa semula jadi dan bantuan terjemahan komputer, teknologi maklumat, teknologi makanan, sains polimer dan teknologi,sains kaji otak,saraf dan minda(neurosains) bioteknologi, pendidikan jarak jauh, sistem informasi geografikal, struktur analisis, sains bahan, kejuruteraan, permukaan kimia, dan visi robotik. Pulau Pinang mempunyai kemudahan penyelidikan yang cemerlang untuk pencarian usaha sama, yang meliputi pencemaran pantai, ekosistem bakau, dan pengairan marin.

Pendidikan

Pejabat antarabangsa USM

USM menawarkan tiga jenis cara belajar melalui program graduasi, melalui penyelidikan, ataupun kombinasi antara kerja khusus dan penyelidikan, ataupun kerja khusus. Pada 2007, terdapat 6,687 pelajar dari pelbagai program pendidikan pada tahap sarjana dan kedoktoran. Sebanyak 1,424 daripada mereka merupakan penuntut luar negeri daripada lebih 40 buah negara.[3] Majoriti penuntut luar negeri berasal dari Asia Tenggara.

Prasiswazah
Semua pelajar prasiswazah program ijazah di USM memerlukan minimum tempoh belajar sepenuh masa selama tiga tahun. Ijazah kejuruteraan, sains kesihatan, farmasi, perubatan, dan pergigian memerlukan minimum tempoh belajar selama 4-5 tahun. Kebanyakan prasiswazah diajar dalam Bahasa Malaysia tetapi golongan prasiswazah yang baru diajar dalam Bahasa Inggeris, terutama kursus melibatkan sains. Pelajar antarabangsa akan ditunjukkan tahap kemahiran bahasa kebangsaan (bahasa Malaysia) untuk memenuhi kriteria kemasukan pelajar.

Program kursus lain
USM menawarkan program kursus khas untuk pelajar luar negeri, dan mereka boleh mengambil satu atau dua semester. Para pelajar akan ditimbangkan sebagaimana pelajar sepenuh masa dan akan menikmati kelebihan dalam akademik mahupun kemudahan fizikal. Universiti dan komuniti akan memberikan kelebihan yang sama-rata walaupun berbeza budaya untuk menjadikan ia sesuai dalam peringkat antarabangsa.

USM juga mempunyai pelbagai pusat pengajian. Ia ditubuhkan pada 1971 untuk memberi peluang kepada seorang dewasa yang bekerja untuk memperoleh kelayakan daripada universiti ini. Kebanyakan pelajar mampu membahagikan masa antara kursus graduasi dan waktu bekerja. Ia mempunyai empat program graduasi untuk dipelajari seperti Ijazah Sains, Ijazah Sains Sosial, Ijazah Seni, dan Ijazah Pengurusan.

Pusat pengajianKampus Matematik dan Sains Komputer USM

Pusat Pengajian Berdasarkan Teknologi
• Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam
• Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa
• Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia
• Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
• Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan & Sumber Mineral
• Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
• Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan & Perancangan
• Pusat Pengajian Teknologi Industri
• Pusat Pengajian Sains Perubatan
• Pusat Pengajian Sains Pergigian
• Pusat Pengajian Sains Kesihatan
• Pusat Pengajian Sains Farmasi

Pusat Pengajian Seni Liberal
• Pusat Pengajian Seni
• Pusat Pengajian Komunikasi
• Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
• Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
• Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
• Pusat Pengajian Pengurusan

Pusat Pengajian Sains Tulen
• Pusat Pengajian Sains Kajihayat
• Pusat Pengajian Sains Kimia
• Pusat Pengajian Sains Matematik
• Pusat Pengajian Sains Komputer
• Pusat Pengajian Fizik

Pusat Pengajian Sains Perubatan
• Institut Perubatan dan Pergigian Termaju (IPPT)

Aktiviti di USM

Padang bola sepak di kampus utama USM

USM mempunyai kemudahan kepada pelajar seperti penginapan, sukan, dan aktiviti rekreasi. Universiti ini menawarkan asrama kepada sekurang-kurangnya 75% daripada bilangan keseluruhan pelajar. Tempat penginapan itu dikenali sebagai perkampungan pelajar atau asrama (Desasiswa), dan ia terletak berhampiran kawasan kampus. Kafeteria turut menawarkan harga berpatutan dan boleh ditemui di sekitar kawasan universiti.

USM menyediakan kemudahan sukan seperti padang bola sepak, gelanggang badminton, gelanggang tenis, padang hoki, padang ragbi, padang sofbol, gelanggang skuasy, dan gelanggang bola keranjang. Aktiviti kebudayaan turut dijayakan di universiti ini.

Pada 2010, USM mencatat sejarah apabila pasukan bola sepaknya USM FC menjadi pasukan universiti pertama bermain dalam Liga Perdana Malaysia.

Friday

Universiti Malaya

Moto:
Ilmu Puncha Kemajuan "Knowledge is the Key to Progress"
Ditubuhkan pada:
1949
Jenis:
Awam
Canselor:
Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Azlan Muhibbuddin Shah ibni Almarhum Sultan Yusuff Izzuddin Shah Ghafarullahu-Lah
Naib canselor:
Profesor Datuk Dr. Ghauth Jasmon
Lokasi:
Kuala Lumpur, Malaysia
Penggabungan:
ASAIHL, ASEAN University Network
Laman sesawang:
www.um.edu.my

Universiti Malaya ialah universiti yang pertama ditubuhkan di Malaysia. Universiti ini terletak di pinggir bandaraya Kuala Lumpur. Kampus Universiti Malaya (UM) meliputi kawasan seluas 309 hektar.

Sejarah
Sejarah universiti ini boleh dikesan ke Singapura, dari Kolej Perubatan King Edward VII (ditubuhkan pada 1905) dan Kolej Raffles (ditubuhkan pada 1929). Kedua-dua kolej ini bergabung menjadi Universiti Malaya pada 8 Oktober 1949. Kemudian pada tahun 1959, universiti ini mengambil keputusan berpecah kepada dua bahagian, satu di Singapura (kemudiannya menjadi Universiti Nasional Singapura) dan satu lagi di Kuala Lumpur (mengekalkan nama Universiti Malaya). Maka secara rasminya Universiti Malaya yang sekarang ini ditubuhkan pada 1 Januari 1962. Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj merupakan Canselor pertama Universiti Malaya

Evolusi Universiti Malaya
Terdapat 2 akademi di UM, 12 fakulti dan 4 institut. UM juga mempunyai 11 buah kolej di dalam kampus iaitu Kolej Kediaman Pertama hingga Kolej Kediaman Kelapan, dan Kolej Kediaman Kesepuluh hingga Kolej Kediaman Keduabelas. Manakala di luar kampus terdapat 4 kolej kediaman iaitu Kolej Kediaman Kesembilan, Yayasan Pelajaran Mara, Kolej Kediaman Seksyen 17 dan Kolej Kediaman Pantai Puteri. UM juga mempunyai sebuah hospital iaitu Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM).

Senarai fakulti, pusat dan akademi
• Fakulti Alam Bina
• Fakulti Sains
• Fakulti Kejuruteraan
• Fakulti Pergigian
• Fakulti Pendidikan
• Fakulti Sastera dan Sains Sosial
• Fakulti Perubatan
• Fakulti Bahasa dan Linguistik
• Fakulti Undang-undang
• Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran
• Fakulti Perniagaan dan Perakaunan
• Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat[1]
• Akademi Pengajian Melayu
• Akademi Pengajian Islam
• Pusat Sukan[2]
• Pusat Kebudayaan
• Pusat Dialog Peradaban
• Pusat Penyambungan Pendidikan (UMCCed)
• Pusat Asasi Sains
• Pusat Pembangunan Keluarga Universiti Malaya
• Pusat Penyelidikan Bioteknologi Agrikultur (CEBAR)
• Institut Penyelidikan, Pengurusan dan Syarikat (IPPP)
• Institut Pengajian Pasca Siswazah
• Institut Asia-Eropah
• Institut Polisi Awam dan Pengurusan Antarabangsa (INPUMA)
• Institut Pengajian Kepengetuaan
• Institut Pengajian China (ICSUM)